Menu Close

COVID

https://koronajonava.lt/

https://koronastop.lrv.lt/

https://mokyklabecovid.lt/

2022-04-08 SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe888af0b72f11ec8d9390588bf2de65?fbclid=IwAR0leeCPuU1OZ1DP5Hr9PEUy8bU8W4BNtksDxuh50haOLB7G4c7O3MyI33Y

Mieli Tėveliai/Globėjai,
Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybinio lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,

vaikai ugdymo veikloje negali būti priimami, kuriems pasireiškia ūmių infekcijų požymiai:

karščiuoja;
skundžiasi skausmu;
viduriuoja;
vemia;
kosti, pasunkėjęs kvėpavimas ar atsiranda kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai;
taip pat turinčius utėlių ar glindų.
Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.
Draudžiama vesti vaikus į ugdymo įstaigą, jei artimiesiems yra nustatytas ar tikėtinas COVID atvejis (laukiamas PGR testo atsakymas).
Dėl daugiau informacijos galite kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę Simoną Metlevskienę, el. p. simona.metlevskiene@jonavavsb.lt, tel. nr. 867291894.

Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ administracija

 

DĖMESIO!

Informuojame, kad nuo 2021-09-23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, o kiti ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese, jei jie neturi ligos simptomų, t. y. grupės neuždaromos.

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Nuoroda į dokumentą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3

Skip to content