Menu Close

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 m.

Darbuotojų darbo grupė Pareigybės lygis Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių
I ketvirtis II ketvirtis III  ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui A 2866,26 2866,26
Pagalbos mokiniui specialistai A, A1 psichologo 1754,35 1754,35
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai A 1741,58 1741,58
Meninio ugdymo mokytojai A 1655,59 1680,88
Ūkvedys, maitinimo organizatorius B 1339,20 1339,20
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys C 1235,04 1235,04
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas) C 999,58 999,58
Virėjai, sandėlininkas C 1004,40 1004,40
Santechnikas, elektrikas C 1029,19 1029,19
Valytojas, kiemsargis, darbininkas D 840,00 840,00

Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m.

Darbuotojų darbo grupė Pareigybės lygis Vidutinis 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių
I ketvirtis II ketvirtis III  ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui A 2362,05 2362,05 2362,05 2362,05
Pagalbos mokiniui specialistai A, A1 psichologo 1623,57 1623,57 1623,57 1623,57
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai A 1542,12 1542,12 1552,77 1552,77
Meninio ugdymo mokytojai A 1450,49 1450,49 1501,42 1501,42
Ūkvedys, maitinimo organizatorius B 1119,61  1119,61 1119,61 1119,61
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys C 1038,94 1038,94 1038,94 1038,94
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas) C 897,76 897,76 900,98 900,98
Virėjai, sandėlininkas C 905,00 905,00 905,00 905,00
Santechnikas, elektrikas C 965,27 965,27 965,27 965,27
Valytojas, kiemsargis, darbininkas D 730,00 730,00 730,00 730,00

Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.

Skip to content