Menu Close

Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024 m.

Darbuotojų darbo grupė Pareigybės

lygis

Pareigybės vidinis lygis Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių
I ketvirtis II ketvirtis III  ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui A1 direktoriaus, A2  A1V,

A2V

Švietimo pagalbos mokiniui specialistai A1 psichologo,   A2  A1,

A2

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai A2 A2
Meninio, fizinio ugdymo mokytojai A2 A2
Ūkvedys, maitinimo organizatorius B B1V, B2
Raštvedys, duomenų įvesties operatorius, sandėlininkas C C1, C2, C2
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas), virėjai C C4
Santechnikas, elektrikas C C3
Valytojas, kiemsargis, darbininkas D D 924

Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 m.

Darbuotojų darbo grupė Pareigybės lygis Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių
I ketvirtis II ketvirtis III  ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui A2 2866,26 2866,26 2866,26 2866,26
Pagalbos mokiniui specialistai A2, A1 psichologo 1754,35 1754,35 1754,35 1754,35
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai A2 1741,58 1741,58 1742,20 1730,11
Meninio, fizinio ugdymo mokytojai A2 1655,59 1680,88 1766,20 1734,45
Ūkvedys, maitinimo organizatorius B 1339,20 1339,20 1339,20 1339,20
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys C 1235,04 1235,04 1235,04 1235,04
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas) C 999,58 999,58 999,58 999,58
Virėjai, sandėlininkas C 1004,40 1004,40 1004,40 1004,40
Santechnikas, elektrikas C 1029,19 1029,19 1029,19 1029,19
Valytojas, kiemsargis, darbininkas D 840,00 840,00 840,00 840,00

Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m.

Darbuotojų darbo grupė Pareigybės lygis Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių
I ketvirtis II ketvirtis III  ketvirtis IV ketvirtis
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui A 2362,05 2362,05 2362,05 2362,05
Pagalbos mokiniui specialistai A, A1 psichologo 1623,57 1623,57 1623,57 1623,57
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai A 1542,12 1542,12 1552,77 1552,77
Meninio ugdymo mokytojai A 1450,49 1450,49 1501,42 1501,42
Ūkvedys, maitinimo organizatorius B 1119,61  1119,61 1119,61 1119,61
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys C 1038,94 1038,94 1038,94 1038,94
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas) C 897,76 897,76 900,98 900,98
Virėjai, sandėlininkas C 905,00 905,00 905,00 905,00
Santechnikas, elektrikas C 965,27 965,27 965,27 965,27
Valytojas, kiemsargis, darbininkas D 730,00 730,00 730,00 730,00

Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.

Skip to content