Menu Close

Vadovų darbotvarkės

VADOVŲ DARBOTVARKĖ

2024 M. LIEPOS MĖN.

1-31 d. ATOSTOGOS. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

3 d. 14.00 Nuotolinis seminaras “Psichosocialinės rizikos vertinimas ir psichologinis smurtas darbe: VDI gairė, kaip užkirsti kelią psichologiniam smurtui ir kaip praktiškai atlikti psichosocialinės profesinės rizikos vertinimą.” DIREKTORĖ

2024 M. BIRŽELIO MĖN.

27 d. 16.00 “Žiogelių” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

1-26 d. ATOSTOGOS. DIREKTORĖ

2024 M. GEGUŽĖS MĖN.

6 -31 d. ATOSTOGOS. DIREKTORĖ

2 d. 9.00 Mokytojų penkminutė.

2024 M. BALANDŽIO MĖN.

30 d. 13.30-15.00 Atrankos pokalbis.

26 d. 9.00 – 15.30 Seminaras “Naratyvinis žaidimas – naujų patirčių kūrimas”.

24 d. Stažuotė Raseinių rajone “Nuo STEAM iki įtraukties: Raseinių rajono ugdymo įstaigų pastangos – mokinių pažangai”. DIREKTORĖ

23 d. 9.00 Mokytojų penkminutė.

16 d. 14.00-15.30 LR STT metodinės pagalbos nuotolinis renginys tema ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimas“. DIREKTORĖ

16 d. 9.00 Mokytojų penkminutė.

9 d. 12.05 Pasitarimas su mokytojų padėjėjais (asistentais). DIREKTORĖ

8-9 d. Mokymai Ikimokyklinio ugdymo programų atnaujinimas ir jų įgyvendinimas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis: mokymai programų rengėjams“. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

3 d. 15.00-17.30 Forumas „Mokyklos kultūra: ignoruoti ar kurti?“. DIREKTORĖ

2024 M. KOVO MĖN.

27 d. 13.00-15.30 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Jonavos r. Žeimių mokykloje – daugiafunkciame centre. DIREKTORĖ

21 d. 12.00-16.00 Respublikinė metodinė praktinė konferencija “Įtraukusis ugdymas: visi šypsomės ta pačia kalba”. DIREKTORĖ

15 d. Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija “Mokytojai herojai: kas padeda pedagogui augti?”. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

14 d. 15.00 Dalyvavimas rajono darbo grupėje dėl švietimo pagalbos modelio rajone kūrimo. DIREKTORĖ

7 d. 14.00-17.00 Nuotolinė konsultacija “Darbo apmokėjimo švietimo įstaigoje sistema”. DIREKTORĖ

5 d. 13.30-15.00 Vaiko gerovės komisijos veikla. Atvejų aptarimas grupėje, numatant trumpalaikius ugdymo/pagalbos tikslus. DIREKTORĖ

5 d. 13.00 -15.00 Pirmos pagalbos mokymai. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

2024 M.VASARIO MĖN.

28 d. 13.30 Mokytojų tarybos posėdis. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

28 d. 11.00, 14.30 Veiklos vertinimo pokalbis. DIREKTORĖ

27 d. 11.00, 12.30 Veiklos vertinimo pokalbis. DIREKTORĖ

23 d. Administracijos pasitarimas dėl 2024 m. biudžeto.

23 d. 12.30 Veiklos vertinimo pokalbis. DIREKTORĖ

22 d. Vadovų forumas “Vadovas – vizionierius ar praktikas”. DIREKTORĖ

21 d. 12.30, 13.30 Veiklos vertinimo pokalbis. DIREKTORĖ

20 d. 12.30, 14.30 Veiklos vertinimo pokalbis. DIREKTORĖ

20 d. 10.15 Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų pasitarimas. DIREKTORĖ, ŪKVEDĖ

15 d. 9.00 Strateginio plano rengimo darbo grupės pasitarimas dėl 2023 m. įgyvendintų užduočių.

12 d. 14.00 Pasitarimas dėl vykdomo projekto uždavinių įgyvendinimo.

7 d. 13.30 Rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

6 d. 15.00 Dalyvavimas rajono darbo grupėje dėl švietimo pagalbos modelio rajone kūrimo. DIREKTORĖ

6 d. 9.00 Mokytojų penkminutė

2024 M.SAUSIO MĖN.

30 d. 13.30 Visuotinis susirinkimas

25 d. 10.15-13.30 Išvyka į Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centrą.

23 d. 13.00 Vidaus kontrolės vertinimo aptarimas. DIREKTORĖ

16 d. 12.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis. DIREKTORĖ

16 d. 9.00 Mokytojų penkminutė.

4 d. 13.00 Atrankos pokalbis sandėlininko pareigoms užimti. DIREKTORĖ

4 d. 12.30 Atrankos pokalbis maitinimo organizatoriaus pareigoms užimti. DIREKTORĖ

2023 M. GRUODŽIO MĖN.

20 d. 15.00 Išvykstamasis rajono įstaigų vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

13-15 d. ATOSTOGOS. DIREKTORĖ

11-12 d. Nedarbingumas. DIREKTORĖ

7 d. 13.30 Kandidatų  į specialiojo pedagogo, logopedo pareigas atranka. DIREKTORĖ

6 d. 14.00  Rajono įstaigų vadovų pasitarimas ŠPT . Pranešimas „Informacinio raštingumo iššūkiai pilkojoje zonoje”. DIREKTORĖ

5 d. 16.30 “Drugelių” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

2023 M. LAPKRIČIO MĖN.

29 d. 18.00 Dalyvavimas Jonavos “Neries” pagrindinės mokyklos 25-mečio renginyje “Kelionė su Mažuoju princu”. DIREKTORĖ

29 d. 10.00-14.00 Dalyvavimas konferencijoje Jonavos kultūros centre “Jaunimo savanorystė: iššūkiai ir galimybės”. DIREKTORĖ

27 d. 16.30 “Kiškučių grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

27 d. 15.00 Vadovų pasitarimas savivaldybėje dėl maitinimo organizavimo. DIREKTORĖ

23 d. 16.30 “Varliukų” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

23 d. 14.00 Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės primininkų susirinkimas Švietimo pagalbos tarnyboje. DIREKTORĖ

22 d. 17.00 “Žiogelių” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

21 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas dėl 2024 metų biudžeto l/d “Žilvitis”. DIREKTORĖ

20 d. 10.15 Nepedagoginio personalo susirinkimas. DIREKTORĖ

17 d. 9.15  Jonavos “Neries” pagrindinės mokyklos mokinių vizitas pristatant projektą “Mažasis princas”.

16 D. 16.30 “Boružiukų” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

14 d. 13.30 Vaiko gerovės komisijos pasitarimas. DIREKTORĖ

14 d. 9.00 Mokytojų penkminutė.

13 d. 13.30 Civilinės saugos mokymai darbuotojams “Ką mums visiems reikia žinoti”.

9 d. 14.00-15.30 Dalyvavimas nuotolinėje antikorupcinio švietimo paskaitoje „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė.” DIREKTORĖ

9 d. 11.00 Diskusija su Darbo tarybos nariais dėl Darbo tvarkos taisyklių patikslinimo. DIREKTORĖ

7 d. 13.30 Ankstyvojo ugdymo grupių mokytojų profesinis dialogas apie pasiekimų vertinimą, pristatymą tėvams, grupes jungsiantį paveikslėlių projektą.

7 d. 9.00 Mokytojų profesinis dialogas apie PECS metodiką, pažangias ikimokyklinio ugdymo teorijas ir praktikas.

2023 M. SPALIO MĖN.

27 d. 10.30 Vizitas į “Neries” pagrindinę mokyklą aptariant įstaigų bendradarbiavimą

26 d. 16.30 “Žirniukų” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

25 d. Dalyvavimas seminare “Piešinys kaip bazinė metafora”. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

24 d. 13.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas su savivaldybės administracijos atstovais, finansų skyriaus specialistais dėl atlyginimų planavimo 2024 m. DIREKTORĖ

23 d. 11 val. Administracijos pasitarimas dėl 2024 m. biudžeto planavimo

19 d. 16.30 “Bitučių” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

18 d. 13.30 Edukacinių priemonių tiekėjo vizitas – naujausių žaidimų/edukacinių priemonių pristatymas.

17 d. 11.15 Darbinis pasitarimas su mokytojų padėjėjais (asistentais) dėl pagalbos grupėse organizavimo. DIREKTORĖ VGK

16 d. 16-30 “Skruzdėliukų” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

16 d. 13.30 Administracijos  pasitarimas dėl įvykusios evakuacijos pratybų

12 d. 16.60 “Pelėdžiukų” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

12 d. 13.30 Metodinė specialistų diena – profesinis dialogas “Erdvių pritaikymas. Teorija ir praktika”

12 d. 10.00 Civilinės saugos mokymai vadovams. DIREKTORĖ

11 d. 16.45 “Kačiukų” grupės tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ VGK

10 d. 16.30 “Žvirbliukų” ir “Ežiukų” grupių tėvų susirinkimas. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

10 d.  14.30 Seminaras „Naujojo pasaulio etiketas. Elgesio, kaip komunikacinės priemonės svarba“, lektorius Giedrius Drukteinis. DIREKTORĖ

10 d. 13.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

3 d. 13.30 Mokytojų tarybos posėdis

2023 M. RUGSĖJO MĖN.

21 d. 13.30 Kandidatų į fizinio ugdymo mokytojo pareigas atranka.

19 d. 9.15 Vaiko gerovės komisijos posėdis. DIREKTORĖ

15 d. 10.15 Personalo darbuotojų susirinkimas. DIREKTORĖ, ŪKVEDĖ

13 d. 15.00 Dalyvavimas savivaldybės komisijos posėdyje dėl papildomo mokytojo padėjėjo (specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko asistento) etato skyrimo. DIREKTORĖ

12 d. 9.00 Pedagoginių darbuotojų susirinkimas.

9 d. 18.30 Dalyvavimas miesto gimtadienio šventinėje eisenoje.

2023 M. RUGPJŪČIO MĖN.

30 d. 12.30 Visuotinis darbuotojų susirinkimas.

30 d. 10.00 Vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

29 d. 11.00 Seminaras “Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti modernioje švietimo įstaigoje”. Lektorė Lidija Laurinčiukienė.

24 d. 17.00 Būsimų “Žirniukų” ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

1-18 d. Atostogos. PAVADUOTOJA

2023 M. LIEPOS MĖN.

25 d. 17.00 Būsimų “Kiškučių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

24 d. 17.00 Būsimų “Žiogelių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

4 d. 16.30 Būsimų “Žirniukų” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

1-31 d. Atostogos. PAVADUOTOJA

9.00 Kiekvieną rytą  mokytojų penkminutė. DIREKTORĖ

2023 M. BIRŽELIO MĖN.

22 d. 12.00-18.00 Jonavos rajono švietimo, kultūros, sporto įstaigų vadovų išvykstamasis pasitarimas. DIREKTORĖ

19 d. 9.00 Administracijos pasitarimas dėl grupės remonto organizavimo.

14 d. 9.00-10.00 Centralizuoto vaikų priėmimo sistemos valdymo mokymai nuotoliu. DIREKTORĖ

8 d. 10.00 Ikimokyklinį ugdymą organizuojančių įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybės J.Ralio salėje. DIREKTORĖ

26-30 d. Atostogos. PAVADUOTOJA

1 – 16 d. Atostogos. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną rytą mokytojų penkminutė.

2023 M. GEGUŽĖS MĖN.

8 – 31d. Atostogos. DIREKTORĖ

4 d. 9.00 Kandidatų  į mokytojų pareigas atranka. DIREKTORĖ

3 d. 9.00 Administracijos pasitarimas dėl grupės remonto organziavimo.

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

2023 M. BALANDŽIO MĖN.

27 d. 10.00 Nuotolinis Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas. DIREKTORĖ

26 d. 13.30 Rajoninė diskusija apie matematinį ugdymą darželyje.

26 d. 9.00 Darželio 50-mečio šventės aptarimas su organizatoriais Jonavos kultūros centre. DIREKTORĖ

20-21 d. Konferencija Vilniuje „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija“. DIREKTORĖ

18 d. 13.00 VGK pasitarimas. DIREKTORĖ

17 d. 11.00 dalyvavimas naujai išrinktos Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

2023 M. KOVO MĖN.

28 d. 10.00-12.00 Repeticija JKC

27 d. 15.00 Jonavos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliu. DIREKTORĖ

23 d. 10.00-12.00 Repeticija JKC

20 d. 10.00-12.00 Repeticija JKC

13 d. 16.00 – 17.00 Konferencija nuotoliu “Kaip pagerinti vaikų darželių atmosferą”.

10 d. 10.00 50-mečio darbo grupės pasitarimas kultūros centre.

6 – 8 d. Atostogos. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

2023 M. VASARIO MĖN.

24 d. 10.00 50-mečio  darbo grupės susirinkimas.

20 d. 11.40 Vadovo veiklos vertinimas savivaldybėje. DIREKTORĖ

1 d. Personalo susirinkimas. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

2023 M. SAUSIO MĖN.

25 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų konferencija  ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos permainų labirintuose: nuo atnaujinto ugdymo turinio iki svajonių vadovo” NŠA. DIREKTORĖ

19 d. 10.30 Administracijos susirinkimas

18 d. 14.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas l/d “Dobilas”

12 – 18 d. Atostogos. DIREKTORĖ

10 d. 17.45 Tarybos susirinkimas. DIREKTORĖ

10 d. 17.00 Grupių tėvų atstovų susirinkimas. DIREKTORĖ

10 d. 13.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis. DIREKTORĖ

5 d. 13.00 Interaktyvios lentos valdymo mokymai, ARG Baltic.

4 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliu. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

Skip to content