Menu Close

Vadovų darbotvarkės

DIREKTORĖS JELENOS GALVYDYTĖS DARBOTVARKĖ

2023 M. SAUSIO MĖN.

25 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų konferencija  ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos permainų labirintuose: nuo atnaujinto ugdymo turinio iki svajonių vadovo” NŠA

19 d. 10.30 Administracijos susirinkimas

18 d. 14.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas l/d “Dobilas”

12 – 18 d. Atostogos.

10 d. 17.45 Tarybos susirinkimas

10 d. 17.00 Grupių tėvų atstovų susirinkimas

10 d. 13.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis

5 d. 13.00 Interaktyvios lentos valdymo mokymai, ARG Baltic

4 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliu

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

2022 M. GRUODŽIO MĖN.

27 d. 16.00 Mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui pasitarimas.

27 d. 11.00 Administracijos pasitarimas.

19 – 23 d. Atostogos.

12 d. 13.00 Atestacijos komisijos posėdis.

9 d. 11.00 Darbo grupės strateginiam planui rengti pasitarimas

8 d. 15.00 Mokyklų vadovų pasitarimas ZOOM platformoje nuotoliu.

5 d. 13.30 Administracijos pasitarimas.

5 d. 10.30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje.

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

2022 M. LAPKRIČIO MĖN.

30 d. 11.00 Administracijos pasitarimas

15 d. 10 val. Jonavos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas l/d “Bitutė”

10 d. 13.30 Darbo grupės strateginiam planui rengti pasitarimas

8 d.  13.30 Mokytojų ir pagalbos specialistų profesinis dialogas dėl SUP vaiko ugdymo gairių

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė

2022 M. SPALIO MĖN.

31 d. 13.00 DVS mokymai savivaldybėje

27 d. 11.15 Nepedagoginių darbuotojų susirinkimas

26 d. 14.00 Mokyklų vadovų pasitarimas J.Vareikio progimnazijoje

25 d. 13.30 Mokytojų tarybos posėdis

17 d. 10.00 – 12.30 Nuotolinė paskaita – diskusija ” Darželio direktorius – lyderis ar burtininkas?”, lektorė Dalia Dambrauskienė, moderatorė Saulė Šerėnienė

14 d. 10.00 Nuotolinė “Mokyklos eina” projekto įvadinė paskaita, lektorė #walk15 programėlės kūrėja Vlada Musvydaitė-Vilčiauskė.

11 d. 13.00 Konsultacinė išvyka į Kauno lopšelį – darželį “Nežiniukas”

11 d. 10.00 Jonavos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas nuotoliu

6 d. 15.00 Mokytojų dienos minėjimas Jonavos kultūros centre

3 d. 10.00 Darželio administracijos pasitarimas dėl 2023-2025 m. biudžeto planavimo

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė

2022 M. RUGSĖJO MĖN.

28 d. 15.00 Viešas NŠA ir ŠMSM nuotolinis renginys “PRIEŠMOKYKLINUKO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR VERTINIMAS: KĄ GALĖTUME DARYTI GERIAU?”

28 d. 10.15 Mokytojų padėjėjų susirinkimas

27 d. 13.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis

22 d. 14.30 Lyderių laikas 3 komandos susitikimas

20 d. 13.00 Paskaita “Sveikatai palankaus maitinimo aktualijos”, lektorė R. Bogušienė

19 d. 14.00 Darželio Tarybos posėdis

13. d. 13.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis

2 d. 10.00 Darželio administracijos susirinkimas

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė

2022 M. RUGPJŪČIO MĖN.

31 d. 10.00 Visuotinis darbuotojų susirinkimas

30 d. 8.30 – 15.00 Jonavos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas – išvyka

29 d. 10.00 Darželio administracijos darbuotojų susirinkimas

6 d. 18.00 -19.30  Šventinė organizacijų eisena miesto gimtadienio proga

2022 M. LIEPOS MĖN.

28 d. 17.00 Būsimų “Žiogelių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas

27 d. 17.00 Būsimų “Kiškučių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas

27 d. 9.40 Mokytojų padėjėjų susirinkimas

25 d. 17.00 Būsimų “Žirniukų” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas

6 d. 12.00 Iškilmingas Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdis

2022 M. BIRŽELIO MĖN.

29 D. 14.00 -15.30 Nuotolinė konsultacija Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas kaip veiklos tyrimas“, Nacionalinė švietimo agentūra.

ATOSTOGOS NUO GEGUŽĖS 2 D. IKI BIRŽELIO 17 D.

05-19 10.00 -16.00 Konferencija “Žingsnis į ateitį – ką gali švietimo lyderystė”.

2022 M. BALANDŽIO MĖN.

27 d. 14.00 LL3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos susitikimas

21-22 d. Konferencija Druskininkuose “Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje”. Pranešimas “Gera mokykla “Boružiukų” širdyje”.

13 d. 10.00 Ikimokyklinio r priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pristatymas l/d “Žilvitis”.

2022 M. KOVO MĖN.

30 d. Nuotolinė vaizdo konferencija “Kas aktualu priešmokykliniame ugdyme”, ŠMSM

30 d. 14.00 Jonavos švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

16 d., 24 d. Mokymai Jonavos švietimo įstaigų vadovams “Mokyklos kaita kuriant įtraukią mokyklą: nuo vizijos iki realybės“.

1 D.  10.00 Seminaras „Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“.

2022 M. VASARIO MĖN.

24 d. 15.00-17.00 XIII edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ tema „Mokytojas praktikas ar mokytojas mokslininkas? Kvalifikacinė pasitikėjimo mokytoju dilema“ nuotoliu

23 d. 16.00-17.30 ISM Švietimo lyderystės studijų programos atviroji online paskaitą „Kaip kurti švietimo bendruomenę?“.

22 d. 10.30 Vadovo metinės veiklos vertinimas Jonavos rajonbo savivaldybėje

15 d. 10.00 Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos renginys. Vizitas į Jonavos pradinę mokyklą – bendradarbiavimo iniciatyva gerinant vaikų matematinius pasiekimus. Perkeltas į vasario 28 d.

2022 M. SAUSIO MĖN.

27 D. 14.00 Vadovų pasitarimas

Skip to content