Menu Close

Vadovų darbotvarkės

VADOVŲ DARBOTVARKĖ

2023 M. RUGSĖJO MĖN.

15 d. 10.15 Personalo darbuotojų susirinkimas. DIREKTORĖ, ŪKVEDĖ

13 d. 15.00 Dalyvavimas savivaldybės komisijos posėdyje dėl papildomo mokytojo padėjėjo (specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko asistento) etato skyrimo. DIREKTORĖ

12 d. 9.00 Pedagoginių darbuotojų susirinkimas.

9 d. 18.30 Dalyvavimas miesto gimtadienio šventinėje eisenoje.

 

2023 M. RUGPJŪČIO MĖN.

30 d. 12.30 Visuotinis darbuotojų susirinkimas.

30 d. 10.00 Vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

29 d. 11.00 Seminaras “Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti modernioje švietimo įstaigoje”. Lektorė L.Laurinčiukienė

24 d. 17.00 Būsimų “Žirniukų” ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

1-18 d. Atostogos. PAVADUOTOJA

 

2023 M. LIEPOS MĖN.

25 d. 17.00 Būsimų “Kiškučių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

24 d. 17.00 Būsimų “Žiogelių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

4 d. 16.30 Būsimų “Žirniukų” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

1-31 d. Atostogos. PAVADUOTOJA

9.00 Kiekvieną rytą  mokytojų penkminutė. DIREKTORĖ

 

2023 M. BIRŽELIO MĖN.

22 d. 12.00-18.00 Jonavos rajono švietimo, kultūros, sporto įstaigų vadovų išvykstamasis pasitarimas. DIREKTORĖ

19 d. 9.00 Administracijos pasitarimas dėl grupės remonto organizavimo.

14 d. 9.00-10.00 Centralizuoto vaikų priėmimo sistemos valdymo mokymai nuotoliu. DIREKTORĖ

8 d. 10.00 Ikimokyklinį ugdymą organizuojančių įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybės J.Ralio salėje. DIREKTORĖ

26-30 d. Atostogos. PAVADUOTOJA

1 – 16 d. Atostogos. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną rytą mokytojų penkminutė.

 

2023 M. GEGUŽĖS MĖN.

8 – 31d. Atostogos. DIREKTORĖ

4 d. 9.00 Kandidatų  į mokytojų pareigas atranka. DIREKTORĖ

3 d. 9.00 Administracijos pasitarimas dėl grupės remonto organziavimo.

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

 

2023 M. BALANDŽIO MĖN.

27 d. 10.00 Nuotolinis Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų susirinkimas. DIREKTORĖ

26 d. 13.30 Rajoninė diskusija apie matematinį ugdymą darželyje.

26 d. 9.00 Darželio 50-mečio šventės aptarimas su organizatoriais Jonavos kultūros centre. DIREKTORĖ

20-21 d. Konferencija Vilniuje „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija“. DIREKTORĖ

18 d. 13.00 VGK pasitarimas. DIREKTORĖ

17 d. 11.00 dalyvavimas naujai išrinktos Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

 

2023 M. KOVO MĖN.

28 d. 10.00-12.00 Repeticija JKC

27 d. 15.00 Jonavos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliu. DIREKTORĖ

23 d. 10.00-12.00 Repeticija JKC

20 d. 10.00-12.00 Repeticija JKC

13 d. 16.00 – 17.00 Konferencija nuotoliu “Kaip pagerinti vaikų darželių atmosferą”.

10 d. 10.00 50-mečio darbo grupės pasitarimas kultūros centre.

6 – 8 d. Atostogos. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

 

2023 M. VASARIO MĖN.

24 d. 10.00 50-mečio  darbo grupės susirinkimas.

20 d. 11.40 Vadovo veiklos vertinimas savivaldybėje. DIREKTORĖ

1 d. Personalo susirinkimas. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

 

2023 M. SAUSIO MĖN.

25 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų konferencija  ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos permainų labirintuose: nuo atnaujinto ugdymo turinio iki svajonių vadovo” NŠA. DIREKTORĖ

19 d. 10.30 Administracijos susirinkimas

18 d. 14.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas l/d “Dobilas”

12 – 18 d. Atostogos. DIREKTORĖ

10 d. 17.45 Tarybos susirinkimas. DIREKTORĖ

10 d. 17.00 Grupių tėvų atstovų susirinkimas. DIREKTORĖ

10 d. 13.30 Vaiko gerovės komisijos posėdis. DIREKTORĖ

5 d. 13.00 Interaktyvios lentos valdymo mokymai, ARG Baltic.

4 d. 10.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliu. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

 

2022 M. GRUODŽIO MĖN.

27 d. 16.00 Mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui pasitarimas.

27 d. 11.00 Administracijos pasitarimas.

19 – 23 d. Atostogos. DIREKTORĖ

12 d. 13.00 Atestacijos komisijos posėdis.

9 d. 11.00 Darbo grupės strateginiam planui rengti pasitarimas.

8 d. 15.00 Mokyklų vadovų pasitarimas ZOOM platformoje nuotoliu. DIREKTORĖ

5 d. 13.30 Administracijos pasitarimas.

5 d. 10.30 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas savivaldybėje. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė.

 

2022 M. LAPKRIČIO MĖN.

30 d. 11.00 Administracijos pasitarimas

15 d. 10 val. Jonavos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, pavaduotojų susirinkimas l/d “Bitutė”.

10 d. 13.30 Darbo grupės strateginiam planui rengti pasitarimas.

8 d.  13.30 Mokytojų ir pagalbos specialistų profesinis dialogas dėl SUP vaiko ugdymo gairių. DIREKTORĖ

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė

 

2022 M. SPALIO MĖN.

31 d. 13.00 DVS mokymai savivaldybėje. DIREKTORĖ

27 d. 11.15 Nepedagoginių darbuotojų susirinkimas. DIREKTORĖ

26 d. 14.00 Mokyklų vadovų pasitarimas J.Vareikio progimnazijoje. DIREKTORĖ

25 d. 13.30 Mokytojų tarybos posėdis.

18 d. Metodinė išvyka į Marijampolės l/d “Vaivorykštė” ir “Rūta”. Tema “Rekomendacijų “Žaismė ir atradimai” panaudojimų galimybės”. PAVADUOTOJA

17 d. 10.00 – 12.30 Nuotolinė paskaita – diskusija ” Darželio direktorius – lyderis ar burtininkas?”, lektorė Dalia Dambrauskienė, moderatorė Saulė Šerėnienė. DIREKTORĖ

14 d. 10.00 Nuotolinė “Mokyklos eina” projekto įvadinė paskaita, lektorė #walk15 programėlės kūrėja Vlada Musvydaitė-Vilčiauskė. DIREKTORĖ

11 d. 13.00 Konsultacinė išvyka į Kauno lopšelį – darželį “Nežiniukas”.

11 d. 10.00 Jonavos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas nuotoliu. DIREKTORĖ

6 d. 15.00 Mokytojų dienos minėjimas Jonavos kultūros centre. DIREKTORĖ

3 d. 10.00 Darželio administracijos pasitarimas dėl 2023-2025 m. biudžeto planavimo

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė

 

2022 M. RUGSĖJO MĖN.

28 d. 15.00 Viešas NŠA ir ŠMSM nuotolinis renginys “PRIEŠMOKYKLINUKO INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMAS IR VERTINIMAS: KĄ GALĖTUME DARYTI GERIAU?” DIREKTORĖ

28 d. 10.15 Mokytojų padėjėjų susirinkimas. DIREKTORĖ

27 d. 13.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis. DIREKTORĖ

22 d. 14.30 Lyderių laikas 3 komandos susitikimas. DIREKTORĖ

20 d. 13.00 Paskaita “Sveikatai palankaus maitinimo aktualijos”, lektorė R. Bogušienė. DIREKTORĖ

19 d. 14.00 Darželio Tarybos posėdis. DIREKTORĖ

13. d. 13.00 Vaiko gerovės komisijos posėdis. DIREKTORĖ

2 d. 10.00 Darželio administracijos susirinkimas

9.00 Kiekvieną antradienį  mokytojų penkminutė

 

2022 M. RUGPJŪČIO MĖN.

31 d. 10.00 Visuotinis darbuotojų susirinkimas

30 d. 8.30 – 15.00 Jonavos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas – išvyka. DIREKTORĖ

29 d. 10.00 Darželio administracijos darbuotojų susirinkimas

6 d. 18.00 -19.30  Šventinė organizacijų eisena miesto gimtadienio proga

2022 M. LIEPOS MĖN.

28 d. 17.00 Būsimų “Žiogelių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

27 d. 17.00 Būsimų “Kiškučių” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

27 d. 9.40 Mokytojų padėjėjų susirinkimas. DIREKTORĖ

25 d. 17.00 Būsimų “Žirniukų” grupės ugdytinių tėvų susirinkimas. DIREKTORĖ

6 d. 12.00 Iškilmingas Jonavos rajono savivaldybės Tarybos posėdis. DIREKTORĖ

2022 M. BIRŽELIO MĖN.

29 D. 14.00 -15.30 Nuotolinė konsultacija Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas kaip veiklos tyrimas“, Nacionalinė švietimo agentūra. DIREKTORĖ

ATOSTOGOS NUO GEGUŽĖS 2 D. IKI BIRŽELIO 17 D. DIREKTORĖ

05-19 10.00 -16.00 Konferencija “Žingsnis į ateitį – ką gali švietimo lyderystė”. DIREKTORĖ

2022 M. BALANDŽIO MĖN.

27 d. 14.00 LL3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos susitikimas. DIREKTORĖ

21-22 d. Konferencija Druskininkuose “Kiek gyva Geros mokyklos koncepcija darželyje”. Pranešimas “Gera mokykla “Boružiukų” širdyje”. DIREKTORĖ

13 d. 10.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pristatymas l/d “Žilvitis”. DIREKTORĖ

2022 M. KOVO MĖN.

30 d. Nuotolinė vaizdo konferencija “Kas aktualu priešmokykliniame ugdyme”, ŠMSM. DIREKTORĖ

30 d. 14.00 Jonavos švietimo įstaigų vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

16 d., 24 d. Mokymai Jonavos švietimo įstaigų vadovams “Mokyklos kaita kuriant įtraukią mokyklą: nuo vizijos iki realybės“. DIREKTORĖ

1 D.  10.00 Seminaras „Švietimo įstaigos vadovo veikla formuojant ir keičiant organizacijos kultūrą“. DIREKTORĖ

2022 M. VASARIO MĖN.

24 d. 15.00-17.00 XIII edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniais tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“ tema „Mokytojas praktikas ar mokytojas mokslininkas? Kvalifikacinė pasitikėjimo mokytoju dilema“ nuotoliu. DIREKTORĖ

23 d. 16.00-17.30 ISM Švietimo lyderystės studijų programos atviroji online paskaitą „Kaip kurti švietimo bendruomenę?“. DIREKTORĖ

22 d. 10.30 Vadovo metinės veiklos vertinimas Jonavos rajono savivaldybėje. DIREKTORĖ

15 d. 10.00 Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos renginys. Vizitas į Jonavos pradinę mokyklą – bendradarbiavimo iniciatyva gerinant vaikų matematinius pasiekimus. Perkeltas į vasario 28 d. DIREKTORĖ

2022 M. SAUSIO MĖN.

27 D. 14.00 Vadovų pasitarimas. DIREKTORĖ

Skip to content