Menu Close

Korupcijos prevencija

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

(patvirtinta direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1V-44)

Pirmininkė Jolita Skeirienė, socialinė pedagogė metodininkė

Nariai:

            Jovita Paplauskienė, raštvedė

             Natalija Linkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, darbo tarybos narė, lopšelio – darželio tarybos narė

Pranešimus, įtarus korupciją, teikite tel. 861000765, el.paštu skeirienejolita4@gmail.com, arba  galite pateikti pretenziją raštu į Pasiūlymų, pageidavimų dėžutę (šalia „Kiškučių“ grupės).

Skip to content