Menu Close

Projektai

Projektas – tai aktyvaus ugdymo forma, kuri skatina ugdytinius sieti mokymąsi su tikrove ieškant daiktų ir reiškinių sąsajų, pratina dirbti grupėje su kitais sprendžiant visiems aktualią problemą.

Šiandien mūsų projektai nukreipti į ugdymo turinio plėtrą ir inovacijų paiešką. Savo projektuose ieškome naujų idėjų ir kūrybiškai jas įgyvendiname. Pagrindiniai projektų metodo elementai – įtraukiančio mokymosi konteksto kūrimas, provokacijos, iššūkio modeliavimas, kūrybinių idėjų pažadinimas, dialogas, bendras mąstymas ir kūryba, refleksija ir kt.

Inovatyvios projektinės veiklos idėjos orientuotos kurti kontekstus aktyviam, iniciatyviam, judriam, patirtiniam, tyrinėjimais grindžiamam, kūrybiškam, saviraiškiam, dialogiškam, visuminiam, įtraukiam, sudarančiam daug skirtingų galimybių veikti, pažinti, kurti, komunikuoti, reflektuoti vaikų ugdymuisi. 

Projektų metodas, kaip darbo forma, sudaro galimybę reikštis pedagogų aktyvumui, kūrybiškumui, lyderystei, skatina aktyvių, inovatyvių metodų taikymą, padeda palaikyti diskusijų kultūrą, moko dirbti komandoje, analizuoti ir reflektuoti savo praktinę veiklą, spręsti ugdymo procese kylančias problemas.

Skip to content