Menu Close

Darbuotojai

Informacija apie įstaigos darbuotojus (atnaujinta 2023-07-05)

Pareigybė Vardas Pavardė Etatų Darbuotojų tai pareigybei skaičius Pareigybės lygis Reikalavimai pareigybei Kontaktai
Direktorius Jelena Galvydytė 1 1 A1 Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, magistro laipsnis +37034933162, jelena.galvydyte@jonavossaulute.lt
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Natalija Žuravliovienė 1 1 A2 Aukštasis pedagoginis išsilavinimas +37034933164, natalija.zuravlioviene@jonavossaulute.lt
Psichologas Jurgita Dirsienė 0,5 1 A1 Psichologinis išsilavinimas, magistro laipsnis jurgita.dirsiene@jonavossaulute.lt
Socialinis pedagogas Jolita Skeirienė 0,5 1 A2 Socialinis pedagoginis išsilavinimas jolita.skeiriene@jonavossaulute.lt
Logopedas Lidija Kasinskienė 1,25

Živilė Andrulienė 0,25

1,5 2 A2 Specialusis pedagoginis išsilavinimas lidija.kasinskiene@jonavossaulute.lt

zivile.andruliene@jonavossaulute.lt

Specialusis pedagogas Živilė Andrulienė 0,75 1 A2 Specialusis pedagoginis išsilavinimas zivile.andruliene@jonavossaulute.lt
Meninio ugdymo mokytojai Raimonda Kriūnė 1,0

Natalija Žuravliovienė 0,25

Viktorija Suslavičienė 0,12

Edita Rokienė 0,13

1,5 4 A2 Pedagoginis išsilavinimas raimonda.kriune@jonavossaulute.lt

natalija.zuravlioviene@jonavossaulute.lt

viktorija.suslaviciene@jonavossaulute.lt

edita.rokiene@jonavossaulute.lt

Fizinio ugdymo mokytojas Matas Raipa 0,5 1 A2 Pedagoginis išsilavinimas  matas.raipa@jonavossaulute.lt
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Rasa Čižauskienė   

Diana Švobienė   

Edita Rinkevičienė

3,45 3 A2 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas rasa.cizauskiene@jonavossaulute.lt

diana.svobiene@jonavossaulute.lt

edita.rinkeviciene@jonavossaulute.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Daiva Dzedulionienė 

Dalia Gedminė         

Alma Grivačiauskienė 

Loreta Jankauskienė 

Anastazija Juškevičienė 

Odeta Laurinaitienė

Vida Lukšienė               

Jolanta Martinkienė     

Daiva Papienė           

Danguolė Paulauskienė 

Renata Rastauskienė     

Edita Rokienė               

Raimonda Sabinskienė

Jūratė Serdcevienė  

Viktorija Suslavičienė

16,64 15 A2 Ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas daiva.dzedulioniene@jonavossaulute.lt

dalia.gedmine@jonavossaulute.lt

alma.grivaciauskiene@jonavossaulute.lt

loreta.jankauskiene@jonavossaulute.lt

anastazija.juskeviciene@jonavossaulute.lt

odeta.laurinaitiene@jonavossaulute.lt

vida.luksiene@jonavossaulute.lt

jolanta.martinkiene@jonavossaulute.lt

daiva.papiene@jonavossaulute.lt

danguole.paulauskiene@jonavossaulute.lt

renata.rastauskiene@jonavossaulute.lt

edita.rokiene@jonavossaulute.lt

raimonda.sabinskiene@jonavossaulute.lt

jurate.serdceviene@jonavossaulute.lt

viktorija.suslaviciene@jonavossaulute.lt

 

Ūkvedys  Vilma Laževnikienė 1 1 B Aukštesnysis išsilavinimas +37034933165, vilma.lazevnikiene@jonavossaulute.lt
Maitinimo organizatorius Ramutė Sadzevičienė 0,5

Almira Nedzinskienė 0,25

0,75 1 B Aukštesnysis išsilavinimas +37034933163, info@jonavossaulute.lt

almira.nedzinksiene@jonavossaulute.lt

Raštvedys Jovita Paplauskienė 1 1 C Vidurinis profesinis +37034953565, info@jonavossaulute.lt jovita.paplauskiene@jonavossaulute.lt
Duomenų įvesties operatorius Jovita Paplauskienė 0,25 1 C Vidurinis +37034953565, info@jonavossaulute.lt jovita.paplauskiene@jonavossaulute.lt
Ikimokyklinio/

priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai 

Lina Akūnienė

Janina Andrianovienė

Roma Jakaitienė

Natalija Linkevičienė

Lina Majauskienė

Jurgita Rindzevičienė

Oksana Rindzevičienė

Vitalija Sabonienė

Laima Snitkienė

Ligita Subačienė

Vilija Sviščevskienė

Virginija Venckevičienė

12 12 C Vidurinis lina.akuniene@jonavossaulute.lt

janina.andrianoviene@jonavossaulute.lt

roma.jakaitiene@jonavossaulute.lt

natalija.linkeviciene@jonavossaulute.lt

lina.majauskiene@jonavossaulute.lt

jurgita.rindzeviciene@jonavossaulute.lt

oksana.rindzeviciene@jonavossaulute.lt

vitalija.saboniene@jonavossaulute.lt

laima.snitkiene@jonavossaulute.lt

ligita.subaciene@jonavossaulute.lt

vilija.sviscevskiene@jonavossaulute.lt

virginija.venckeviciene@jonavossaulute.lt

Mokytojų padėjėjai (asistentai) Svetlana Jermakova

Jolita Kiškienė

Rasa Leskauskienė

Greta Vaičiuškienė

2,5 4 C Vidurinis svetlana.jermakova@jonavossaulute.lt

jolita.kiskiene@jonavossaulute.lt

rasa.leskauskiene@jonavossaulute.lt

greta.vaiciuskiene@jonavossaulute.lt

Virėjai Daiva Bočienė

Vilma Novikienė

Laimutė Šusterovienė

3 3 C Vidurinis daiva.bociene@jonavossaulute.lt

vilma.novikiene@jonavossaulute.lt

laimute.susteroviene@jonavossaulute.lt

Sandėlininkas Almira Nedzinskienė 0,75 1 C Vidurinis 834933166, almira.nedzinskiene@jonavossaulute.lt
Santechnikas Algirdas Vaitkevičius 0,5 1 C Vidurinis profesinis  algirdas.vaitkevicius@jonavossaulute.lt
Elektrikas Juozas Valeiša 0,25 1 C Vidurinis profesinis  juozas.valeisa@jonavossaulute.lt
Darbininkas Algirdas Vaitkevičius 0,25 1 D algirdas.vaitkevicius@jonavossaulute.lt
Kiemsargis Algirdas Vaitkevičius

Giedrius Šabūnas

0,5 2 D algirdas.vaitkevicius@jonavossaulute.lt

giedrius.sabunas@jonavossaulute.lt

Valytojas Rima Slivinskienė 1 1 D rima.slivinskiene@jonavossaulute.lt

Pastaba: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Julijana Baltrušaitienė vaiko auginimo atostogose.

Iš viso 54 darbuotojai (iš jų vienas vaiko auginimo ir priežiūros atostogose), 51,09 etato nuo 2024-01-01

Skip to content