Menu Close

Darbuotojai

Informacija apie įstaigos darbuotojus (atnaujinta 2022-11-04)

Pareigybė Vardas Pavardė Etatų Darbuotojų tai pareigybei skaičius Pareigybės lygis Reikalavimai pareigybei Kontaktai
Direktorius Jelena Galvydytė 1 1 A2 Aukštasis pedagoginis išsilavinimas 834933162, jelena.galvydyte@jonavossaulute.lt
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Natalija Žuravliovienė 1 1 A2 Aukštasis pedagoginis išsilavinimas 834933164, natalija.zuravlioviene@jonavossaulute.lt
Psichologas Jurgita Dirsienė 0,5 1 A1 Psichologinis išsilavinimas, magistro laipsnis jurgita.dirsiene@jonavossaulute.lt
Socialinis pedagogas Jolita Skeirienė 0,5 1 A2 Socialinis pedagoginis išsilavinimas jolita.skeiriene@jonavossaulute.lt
Logopedas Lidija Kasinskienė 1,5 1 A2 Specialusis pedagoginis išsilavinimas lidija.kasinskiene@jonavossaulute.lt
Meninio ugdymo mokytojai Rasa Laimikienė 

Rūta Andriuškaitė

Olga Kasikauskienė

Natalija Žuravliovienė 

1,5 4 A2 Pedagoginis išsilavinimas rasa.laimikiene@jonavossaulute.lt

ruta.andriuskaite@jonavossaulute.lt

olga.kasikauskiene@jonavossaulute.lt

natalija.zuravlioviene@jonavossaulute.lt

Kūno kultūros mokytojas Viktorija Tamulaitė 0,5 1 A2 Pedagoginis išsilavinimas  viktorija.tamulaite@jonavossaulute.lt
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Rasa Čižauskienė   

Jūratė Serdcevienė   

Edita Rinkevičienė

3,34 3 A2 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas rasa.cizauskiene@jonavossaulute.lt

jurate.serdceviene@jonavossaulute.lt

edita.rinkeviciene@jonavossaulute.lt

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Daiva Dzedulionienė 

Rita Galiauskienė     

Dalia Gedminė         

Alma Grivačiauskienė 

Loreta Jankauskienė 

Anastazija Juškevičienė 

Regina Kaziukonienė 

Vida Lukšienė               

Jolanta Martinkienė     

Daiva Papienė           

Lolita Paškevičienė   

Danguolė Paulauskienė 

Renata Rastauskienė     

Edita Rokienė               

Diana Švobienė        

16,35 15 A2 Ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas daiva.dzedulioniene@jonavossaulute.lt

rita.galiauskiene@jonavossaulute.lt

dalia.gedmine@jonavossaulute.lt

alma.grivaciauskiene@jonavossaulute.lt

loreta.jankauskiene@jonavossaulute.lt

anastazija.juskeviciene@jonavossaulute.lt

regina.kaziukoniene@jonavossaulute.lt

vida.luksiene@jonavossaulute.lt

jolanta.martinkiene@jonavossaulute.lt

daiva.papiene@jonavossaulute.lt

lolita.paskeviciene@jonavossaulute.lt

danguole.paulauskiene@jonavossaulute.lt

renata.rastauskiene@jonavossaulute.lt

edita.rokiene@jonavossaulute.lt

diana.svobiene@jonavossaulute.lt

Ūkvedys  Vilma Laževnikienė 1 1 B Aukštesnysis išsilavinimas 834933165,

vilma.lazevnikiene@jonavossaulute.lt

Maitinimo organizatorius Birutė Savickienė 0,75 1 B Aukštesnysis išsilavinimas 834933163, birute.savickiene@jonavossaulute.lt
Raštvedys Jovita Paplauskienė 1 1 C Vidurinis profesinis 834953565, jovita.paplauskiene@jonavossaulute.lt
Duomenų įvesties operatorius Birutė Savickienė 0,25 1 C Vidurinis 834933163, birute.savickiene@jonavossaulute.lt
Ikimokyklinio/

priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai 

Lina Akūnienė

Janina Andrianovienė

Roma Jakaitienė

Jolita Kiškienė

Natalja Linkevičienė

Jurgita Rindzevičienė

Oksana Rindzevičienė

Vitalija Sabonienė

Laima Snitkienė

Ligita Subačienė

Vilija Sviščevskienė

Virginija Venckevičienė

12 12 C Vidurinis lina.akuniene@jonavossaulute.lt

janina.andrianoviene@jonavossaulute.lt

roma.jakaitiene@jonavossaulute.lt

jolita.kiskiene@jonavossaulute.lt

natalija.linkeviciene@jonavossaulute.lt

jurgita.rindzeviciene@jonavossaulute.lt

oksana.rindzeviciene@jonavossaulute.lt

vitalija.saboniene@jonavossaulute.lt

laima.snitkiene@jonavossaulute.lt

ligita.subaciene@jonavossaulute.lt

vilija.sviscevskiene@jonavossaulute.lt

virginija.venckeviciene@jonavossaulute.lt

Mokytojų padėjėjai (asistentai) Svetlana Jermakova

Rasa Leskauskienė

Greta Vaičiuškienė

1,5 3 C Vidurinis svetlana.jermakova@jonavossaulute.lt

rasa.leskauskiene@jonavossaulute.lt

greta.vaiciuskiene@jonavossaulute.lt

Virėjai Daiva Bočienė

Vilma Novikienė

Laimutė Šusterovienė

3 3 C Vidurinis daiva.bociene@jonavossaulute.lt

vilma.novikiene@jonavossaulute.lt

laimute.susteroviene@jonavossaulute.lt

Sandėlininkas Vida Juškevičienė 0,75 1 C Vidurinis 834933166, vida.juskeviciene@jonavossaulute.lt
Santechnikas Algirdas Vaitkevičius 0,5 1 C Vidurinis profesinis  algirdas.vaitkevicius@jonavossaulute.lt
Elektrikas Juozas Valeiša 0,25 1 C Vidurinis profesinis  juozas.valeisa@jonavossaulute.lt
Darbininkas Algirdas Vaitkevičius 0,25 1 D algirdas.vaitkevicius@jonavossaulute.lt
Kiemsargis Algirdas Vaitkevičius

Giedrius Šabūnas

0,5 2 D algirdas.vaitkevicius@jonavossaulute.lt

giedrius.sabunas@jonavossaulute.lt

Valytojas Rima Slivinskienė 1 1 D rima.slivinskiene@jonavossaulute.lt

Pastaba: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Julijana Baltrušaitienė vaiko auginimo atostogose.

Iš viso 53 darbuotojai, 48,94 etato

Skip to content