Menu Close

Darbuotojai

Informacija apie įstaigos darbuotojus (atnaujinta 2022-11-04)

Pareigybė Vardas Pavardė Etatų Darbuotojų tai pareigybei skaičius Pareigybės lygis Reikalavimai pareigybei Kontaktai
Direktorius Jelena Galvydytė 1 1 A2 Aukštasis pedagoginis išsilavinimas 834933162, jelena.galvydyte@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Natalija Žuravliovienė 1 1 A2 Aukštasis pedagoginis išsilavinimas 834933164, jonava.saulute@gmail.com

 

Psichologas Jurgita Dirsienė 0,5 1 A1 Psichologinis išsilavinimas, magistro laipsnis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Socialinis pedagogas Jolita Skeirienė 0,5 1 A2 Socialinis pedagoginis išsilavinimas 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Logopedas Lidija Kasinskienė 1,5 1 A2 Specialusis pedagoginis išsilavinimas 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Meninio ugdymo mokytojai Rasa Laimikienė 

Rūta Andriuškaitė

Olga Kasikauskienė

Natalija Žuravliovienė 

1,5 4 A2 Pedagoginis išsilavinimas 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Kūno kultūros mokytojas Viktorija Tamulaitė 0,5 1 A2 Pedagoginis išsilavinimas  834953565, jonava.saulute@gmail.com
Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Rasa Čižauskienė   

Jūratė Serdcevienė   

Edita Rinkevičienė

3,34 3 A2 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Daiva Dzedulionienė 

Rita Galiauskienė     

Dalia Gedminė         

Alma Grivačiauskienė 

Loreta Jankauskienė 

Anastazija Juškevičienė 

Regina Kaziukonienė 

Vida Lukšienė               

Jolanta Martinkienė     

Daiva Papienė           

Lolita Paškevičienė   

Danguolė Paulauskienė 

Renata Rastauskienė     

Edita Rokienė               

Diana Švobienė        

16,35 15 A2 Ikimokyklinio ugdymo pedagogo išsilavinimas 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Ūkvedys  Vilma Laževnikienė 1 1 B Aukštesnysis išsilavinimas 834933165, jonava.saulute@gmail.com
Maitinimo organizatorius Birutė Savickienė 0,75 1 B Aukštesnysis išsilavinimas 834933163, jonava.saulute@gmail.com
Raštvedys Jovita Paplauskienė 1 1 C Vidurinis profesinis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Duomenų įvesties operatorius Birutė Savickienė 0,25 1 C Vidurinis 834933163, jonava.saulute@gmail.com
Ikimokyklinio/

priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai 

Lina Akūnienė

Janina Andrianovienė

Roma Jakaitienė

Jolita Kiškienė

Natalja Linkevičienė

Jurgita Rindzevičienė

Oksana Rindzevičienė

Vitalija Sabonienė

Laima Snitkienė

Ligita Subačienė

Vilija Sviščevskienė

Virginija Venckevičienė

12 12 C Vidurinis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Mokytojų padėjėjai (asistentai) Svetlana Jermakova

Rasa Leskauskienė

Greta Vaičiuškienė

1,5 3 C Vidurinis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Virėjai Daiva Bočienė

Vilma Novikienė

Laimutė Šusterovienė

3 3 C Vidurinis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Sandėlininkas Vida Juškevičienė 0,75 1 C Vidurinis 834933166, jonava.saulute@gmail.com
Santechnikas Algirdas Vaitkevičius 0,5 1 C Vidurinis profesinis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Elektrikas Juozas Valeiša 0,25 1 C Vidurinis profesinis 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Darbininkas Algirdas Vaitkevičius 0,25 1 D 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Kiemsargis Algirdas Vaitkevičius

Giedrius Šabūnas

0,5 2 D 834953565, jonava.saulute@gmail.com
Valytojas Rima Slivinskienė 1 1 D 834953565, jonava.saulute@gmail.com

Pastaba: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Julijana Baltrušaitienė vaiko auginimo atostogose.

Iš viso 53 darbuotojai, 48,94 etato

Skip to content