Menu Close

Tyrimai, analizės

DALYVAUJAME ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS UŽSAKYMU ATLIEKAMAME TYRIME APIE ŠVIETIMO PAGALBOS SISTEMĄ ĮSTAIGOJE

3_priedas_ŠMSM_Savivaldybėms ir mokykloms

Tyrimo anketos tėvams, globėjams ir mokytojams išsiųstos per elektroninį dienyną. Prašome užpildyti iki gruodžio 31 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu mokslininkų grupė atlieka tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti, kaip ugdymo įstaigose veikia švietimo pagalbos sistema, ar veiksminga yra specialistų pagalba, ar pakankamas aprūpinimas priemonėmis, kaip aplinkos pritaikytos vaikų poreikiams ir kt.

Kviečiame mokyklų ir darželių bendruomenės narius: pedagogus, mokinius (4 – 12 klasių), jų tėvus dalyvauti tyrime ir užpildyti elektronines anketas. Anketos yra anoniminės – vardo ir pavardės, kitų duomenų, leidžiančių atpažinti asmenį ar ugdymo įstaigą nurodyti nereikia. Bus renkami tik tie duomenys apie pildžiusiuosius, kuriuos jie patys pateiks laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių.

Jūsų vadovaujama ugdymo įstaiga pateko į apklausos imtį laikantis atsitiktinės atrankos principų ir apibrėžtų kriterijų. Tyrimo rezultatų pagrindu bus rengiamos rekomendacijos pedagoginės ir psichologinės pagalbos modeliui tobulinti. Pedagoginės psichologinės pagalbos modelio ekspertinio vertinimo rezultatų ataskaita bus skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje https://www.nsa.smm.lt/

Bus skelbiami tik apibendrinti tyrimo rezultatai, neminint konkrečių mokyklų.

Tyrimo komandos vardu prašome Jūsų sudaryti sąlygas atlikti anoniminę apklausą ugdymo įstaigoje ir išplatinti apklausos nuorodas visiems Jūsų ugdymo įstaigos pedagogams, švietimo pagalbos specialistams  ir tėvams Tamo/Dienyno platformose ar kitu būdu:

  • Pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams  (1 priedas. Informacija pedagogams).
  • Tėvams ir jų vaikams, kurią prašome išsiųsti tik TĖVAMS (2 priedas. Informacija tėvams).

Anketas prašome užpildyti iki gruodžio 31 d.

Tikimės įsitraukimo ir pagalbos pakviečiant bendruomenę dalyvauti apklausoje. Iš anksto dėkojame už skirtą laiką ir bendradarbiavimą!!! 

Pagarbiai

Rita Melienė

Edukologijos tyrimų institutas|Švietimo akademija

Vytauto Didžiojo universitetas

Skip to content