Menu Close

Komisijos, darbo grupės

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

Loreta Jankauskienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja, ugdytinio mama  – tarybos pirmininkė

tel. +370 349 53565

Edita Rinkevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, ugdytinio mama – tarybos sekretorė

Jūratė Serdcevienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Daivaras Misius – ugdytinio tėtis, tel. +370 631 86868

Svetlana Jermakova – ugdytinio mama

Oksana Šereikienė – ugdytinio mama

Inga Kuuzeorg Petrikonienė – bendruomenės atstovė

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMUI ATLIKTI SUDARYTA DARBO GRUPĖ

Jurgita Dirsienė – pirmininkė

Natalija Žuravliovienė

Jolita Skeirienė

Lidija Kasinskienė

Jelena Galvydytė

STRATEGINIAM 2023-2028 M. PLANUI PARENGTI SUDARYTA DARBO GRUPĖ

Jelena Galvydytė – pirmininkė, tel. +370 349 33162

Natalija Žuravliovienė

Jurgita Dirsienė

Anastazija Juškevičienė

Edita Rokienė

DARBO TARYBA

Rasa Čižauskienė – pirmininkė, tel. +370 349 53565

Anastazija Juškevičienė

Natalija Linkevičienė

MOKYTOJŲ TARYBA

Edita Rinkevičienė – pirmininkė, tel. +370 349 53565

Loreta Jankauskienė – pavaduotoja

Lidija Kasinskienė – sekretorė

nariai – visi mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Natalija Žuravliovienė – pirmininkė, tel. +370 349 33164

Rasa Čižauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Anastazija Juškevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Rita Lisauskienė – Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, kultūros ir sporto poskyrio vedėja

Edita Rokienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Jūratė Serdcevienė –  vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Jelena Galvydytė –  pirmininkė

Jūratė Serdcevienė – sekretorė (ne komisijos narys)

Jurgita Dirsienė – psichologė

Jolita Skeirienė – socialinė pedagogė

Lidija Kasinskienė – logopedė

Živilė Andrulienė – specialioji pedagogė, logopedė

Loreta Jankauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja

KRIZIŲ KOMANDA

Jelena Galvydytė – vadovė, tel. +370 349 33162

Natalija Žuravliovienė – pavaduotoja

Jurgita Dirsienė – atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą

Lidija Kasinskienė – atsakinga už saugumą ir komunikaciją

Simona Metlevskienė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą ir saugumą

ATSAKINGI UŽ PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJĄ

Jolita Skeirienė – socialinė pedagogė, tel. +370 349 53565

Jurgita Dirsienė – psichologė

Lidija Kasinskienė – logopedė

Skip to content