Menu Close

Komisijos, darbo grupės

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMUI ATLIKTI SUDARYTA DARBO GRUPĖ

Jurgita Dirsienė – pirmininkė

Natalija Žuravliovienė

Jolita Skeirienė

Lidija Kasinskienė

Jelena Galvydytė

STRATEGINIAM 2023-2028 M. PLANUI PARENGTI SUDARYTA DARBO GRUPĖ

Jelena Galvydytė – pirmininkė

Natalija Žuravliovienė

Jurgita Dirsienė

Anastazija Juškevičienė

Edita Rokienė

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

Anastazija Juškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – tarybos pirmininkė, tel. 8 349 53565

Rasa Čižauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – tarybos sekretorė

Jūratė Serdcevienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Oksana Rindzevičienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Natalija Linkevičienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Jurgita Rindzevičienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Daivaras Misius – ugdytinio tėtis, tel. 863186868

Julija Antanavičiūtė – ugdytinio mama

Loreta Jankauskienė – ugdytinių mama

 

DARBO TARYBA

Jurgita Dirsienė –  pirmininkė, tel. 834953565

Vilma Novikienė – narė

Jolita Kiškienė – narė

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Jolita Skeirienė – pirmininkė

Jovita Paplauskienė

Natalija Linkevičienė

 

PARAMOS IR LABDAROS KOMISIJA

Loreta Jankauskienė – pirmininkė

Jūratė Serdcevienė

Jolita Kiškienė

Daiva Papienė

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Rasa Čižauskienė – pirmininkė

Jūratė Serdcevienė – pavaduotoja

Edita Rokienė – sekretorė

nariai – visi mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Jelena Galvydytė –  pirmininkė

Jūratė Serdcevienė – sekretorė (ne komisijos narys)

Jurgita Dirsienė – psichologė

Jolita Skeirienė – socialinė pedagogė

Lidija Kasinskienė – logopedė

Edita Rokienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

KRIZIŲ KOMANDA

Jelena Galvydytė – vadovė

Natalija Žuravliovienė – pavaduotoja

Jurgita Dirsienė – atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą

Lidija Kasinskienė – atsakinga už saugumą ir komunikaciją

Birutė Savickienė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą ir saugumą

 

ATSAKINGI UŽ PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJĄ

Jolita Skeirienė – socialinė pedagogė

Jurgita Dirsienė – psichologė

Lidija Kasinskienė – logopedė

Skip to content