Menu Close

Lyderių laikas 3

Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos.

Informacija apie projektą:

https://www.jonava.lt/svietimas/projektai/lyderiu-laikas-3/1730/c0

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/

Jonavos Lyderių laikas 3 kūrybinėje komandoje – lopšelio – darželio direktorė Jelena Galvydytė.

Jonavos Lyderių laikas 3 kūrybinė komanda: https://www.jonava.lt/svietimas/projektai/lyderiu-laikas-3/1730/savivaldybes-kurybine-komanda:7682

Lopšelio – darželio Lyderių laikas 3 kūrybinė mokytojų grupė IMK – inovatyvių mokytojų klubas:

Edita Rokienė, Rasa Čižauskienė, Anastazija Juškevičienė, Jūratė Serdcevienė, Loreta Jankauskienė.

LYDERIŲ LAIKAS 3 KŪRYBINĖS KOMANDOS INICIATYVA “SKAITAU AŠ. SKAITYK TU. SKAITYKIME VISI KARTU”

Tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes skaityti, dalintis savo įžvalgomis ir nuomonėmis apie perskaitytas knygas, rekomenduoti perskaityti jas savo bendraamžiams
Akcijos organizatoriai – projekto “Lyderių laikas 3” Jonavos savivaldybės kūrybinė grupė, Raimundo Samulevičiaus progimnazija, „Neries“ pagrindinė mokykla.

Net 13 mūsų dalyvavo Lyderių laikas 3 iniciatyvoje “Skaitau AŠ. Skaityk TU. Skaitykime VISI kartu.” Net 4 iš mūsų dalinomės mintimis apie skaitymą daugiau nei vieną kartą ir buvome apdovanoti padėkomis. Pasirodo, buvome labai aktyvūs 😊

https://www.jonava.lt/…/1729/skaitome-visi-kartu:9422

Projektas “SkaiTAU”

Šis projektas organizuojamas kartu su Raimundo Samulevičiaus progimnazija ir “Lietavos ” pagrindine mokykla. Vyksta nuo 2020 m. gegužės mėn. ir tęsiamas iki dabar.  Projekto tikslas – garsinio skaitymo ir skaitymo klausymo skatinimas. Mokiniai parenka ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams tinkamus tekstus, juos raiškiai perskaito, įrašo savo skaitymą ir dalinasi su Jonavos rajono ikimokyklinukais. Audio įrašus surinko, apdorojo ir paviešino Jonavos vaikų lopšelis – darželis “Saulutė” komanda. Ypač talkino psichologė Jurgita ir socialinė pedagogė Jolita.

Visus mokinių audio įrašus skelbėme Jonavos vaikų lopšelio – darželio “Saulutė” Facebook puslapyje ir Facebook paskyroje “Darželis “Saulutė”.

LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DALYVAVIMAS LYDERIŲ LAIKAS 3 PROJEKTO VEIKLOSE

Seminaras ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams „Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“

https://www.jonava.lt/svietimas/projektai/lyderiu-laikas-3/1730/mokykime-vaika-mokytis-nuo-mazu-dienu:8499

Stažuotė Estijoje, Suomijoje

https://www.jonava.lt/svietimas/projektai/lyderiu-laikas-3/1730/jonavieciu-lyderiu-laikas-3-dalyviu-stazuote-estijoje-suomijoje:8608

Rajoninis projektas „Mums. Jonavai. Lietuvai“

Nuotraukoje gali būti: 4 žmonės, viduje

https://www.facebook.com/jonavossaulute/posts/155573839613854

Jonavos rajono savivaldybės kūrybinės komandos stažuotė Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse

Jonava stazuote1 20201007

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/pagalba-lyderiui/savivaldybiu-pokyciu-projektai/5321-jonavos-rajono-savivaldybs-krybins-komandos-stauot-prien-rajono-ir-kazl-rdos-savivaldybse?fbclid=IwAR1ijsE6xm7pcmWoGKvFCxsVHcAsW_cv52c7gAjvwlh3vHx_6zKMSwtEt00

Projektas “Baltų literatūros savaitė”, 2020 m. rugsėjis

Projektu siekiama populiarinti skaitymą, giminiškų tautų literatūrą, kultūrą, tarpkultūrinius ryšius, bendradarbiavimą, gerinti mokinių skaitymo gebėjimus.

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/pagalba-lyderiui/savivaldybiu-pokyciu-projektai/5307-daugiau-kaip-1000-skaitytoj-atvert-latvi-knygas

Latvių liaudies pasaka “Vilko popieriai”. Inscenizacija su teatro lėlėmis.
Latviešu tautas pasakas “Vilka papīrs”. Iestudējums ar teātra lellēm.

“Baltų literatūros savaitė”. Skaitymo maratonas

Skaitome latvių pasaką “Kiškio vestuvės”.
Lasīšanas maratons bērnudārzā “Saulutė”. Mēs lasījām latviešu pasaku “Zaķa kāzas”.
Jonavos viešojoje bibliotekoje ančiukas skaitė latvių pasaką “Uodai ir arklys”. Paskui dar pasiklausėme ir mokytojos skaitomų latvių pasakų grupėje.
Lasot maratona bērnudārzu Saulutė Jonavas publiskajā bibliotēkā pīle lasīja latviešu pasaka “Odi un zirgi”. Tad arī klausījāmies skolotāju lasīto latviešu pasaku grupu.

 

  

Skip to content