Menu Close

Laisvos darbo vietos

Į KOLEKTYVĄ KVIEČIAME PRISIJUNGTI MAITINIMO ORGANIZATORIŲ NUO 2024 M. RUGPJŪČIO 1 D. 0,75 ETATO KRŪVIU. Tikimės išmanančio maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba nusiteikusio mokytis ir įgyti reikalingus gebėjimus. Mums svarbu, kad būtumėte nusiteikęs bendradarbiauti, siekti maitinimo kokybės, inicijuotumėte sveikatai naudingus pokyčius. Pokalbis dėl įdarbinimo numatomas 2024 m. liepos 25 d. Dėl konkretesnio pokalbio laiko bus susisiekta asmeniškai su pretendentais.

Darbo pobūdis: maitinimo organizatoriaus funkcijos 0,75 etato krūviu. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 1 priedą ir įstaigos apmokėjimo tvarką. Šioje pareigybėje, priklausomai nuo išsilavinimo ir stažo bei funkcijų sudėtingumo, pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 0,68-0,73.

Pretendentai iki 2024 m. liepos 24 d. 17 val. adresu Kosmonautų g. 13, Jonava ar el. paštu info@jonavossaulute.lt pateikia išsilavinimą ar jo siekimą įrodančius dokumentus, gyvenimo aprašymą. Buvusių darbdavių rekomendacijos atsinešamos į pokalbį. Atrankos pokalbyje dalyvaus lopšelio – darželio administracija, maitinimo sektoriaus darbuotojai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į MAITINIMO ORGABNIZATORIAUS PAREIGAS IR FUNKCIJOS NURODYTOS PAREIGYBĖS APRAŠE:

Maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 2024

PRIVALUMAI: maitinimo apskaitos išmanymas,  darbo su maitinimo apskaitos programomis patirtis, domėjimasis ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatai palankia mityba, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, komandiniam darbui tinkančios asmeninės savybės, tolerancijos ir sutarimo kultūros puoselėjimas.

Telefono Nr. pasiteiravimui: 8 349 33162, 8 698 27 398 (direktorė Jelena Galvydytė)

 

SKELBIAME PRETENDENTO Į IKIMOKYKLINIO (PRIEŠMOKYKLINIO) UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS ATRANKĄ. Tikimės energingo, draugiško, gebančio būti komandos dalimi kolegos. Įdarbinimas numatomas 2024 m. rugsėjo 1 d. Pokalbis dėl įdarbinimo planuojamas 2024 m. rugpjūčio 6 d. nuo 13 val. Dėl konkretesnio pokalbio laiko bus susisiekta asmeniškai su pretendentais.

Darbo pobūdis: ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo mokytojo pareigos pilnu etatu. Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 priedo II skyrių, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, ikimokyklinio ugdymo mokytojo pastoviosios dalies pareiginės algos koeficientas 0,9294-1,3053 (nuo 2024-09-01 planuojamas didesnis) priklausomai nuo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai iki 2024 m. rugpjūčio 5 d. 17 val. adresu Kosmonautų g. 13, Jonava ar el. paštu info@jonavossaulute.lt pateikia išsilavinimą ar jo siekimą įrodančius dokumentus, gyvenimo aprašymą. Buvusių darbdavių rekomendacijos atsinešamos į pokalbį. Atrankos pokalbyje dalyvaus lopšelio – darželio administracija, lopšelio – darželio tarybos bei metodinės tarybos ir Vaiko gerovės komisijos atstovai.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PRETENDENTUI Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGAS IR FUNKCIJOS NURODYTOS PAREIGYBĖS APRAŠE:

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo PA 2023-01-02

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo PA 2023-01-02

PRIVALUMAI: vaiko gerovę užtikrinantis požiūris, Geros mokyklos koncepcijos vertybės, šiuolaikiškos ikimokyklinio ugdymo nuostatos, tolerancijos ir sutarimo kultūros puoselėjimas, komandiniam darbui tinkančios asmeninės savybės, darbo su ikimokyklinio amžiaus vaikų grupe patirtis.

Telefono Nr. pasiteiravimui: 8 349 33162, 8 698 27 398 (direktorė Jelena Galvydytė)

 

 

Skip to content