Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

PU programa 2022

Kompetencijos 2022

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas 2023-01-02

Pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo (2013-11-21) 22. dalį, rekomenduojamos atostogos priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams:

Rudens atostogos

2022-10-31–2022-11-04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27–2023-01-06

Žiemos atostogos

2023-02-13–2023-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-11–2023-04-14

 
Skip to content