Menu Close

Vizija, misija, filosofija

 

Misija – Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą įvairių gebėjimų vaikams.

Vizija – modernus, atviras įvairovei ir smagiai veikiantis kartu darželis.

Filosofija –  ugdome, kad vaikai taptų žmonėmis, turinčiais aiškų protą, kilnią širdį, auksines rankas ir pakylėtus jausmus.

Darželio vertybės:

  • mokymasis –  ugdymo procesą organizuoti remiantis moderniomis ugdymo strategijomis (STEAM, lauko pedagogika, universalus ugdymo dizainas), taikant aktyvius ugdymo metodus, įvaldant šiuolaikines ugdymo formas (NEPL, tyrinėjimų laboratorijos, atradimų stotelės, bendravimo salos, virtualios kelionės, kūrybinės dirbtuvės ir pan.), ugdymo aplinkos modernizavimas;
  • veikimas kartu – profesiniai dialogai, bendros veiklos su kolegomis, tėvai – partneriai, vaikų iniciatyvų įgyvendinimas, tarpinstitucinės veiklos; 
  • rūpinimasis kitais – pasyvių kolegų įtraukimas, mentorystė, gilinimasis į šeimos situaciją, profesionali švietimo pagalba, aiški informacinė sistema.
Skip to content