Menu Close

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE VASAROS LAIKOTARPIU

Vasaros laikotarpiu vaikai ugdomi jungtinėse (mišriose) grupėse, todėl už maitinimą mokama savivaldybės nustatyta darželio (4-7 metų vaikų) kaina:

Maitinimas Pusryčiai Pietūs Vakarienė
Kaina, Eur 0,70 1,35 0,70
Maisto gamybos išlaidos 0,06 0,32 0,06
Bendra maitinimo kaina 0,76 1,67 0,76

 

Pilnai valgant 3,19 Eur per dieną, be vakarienės 2,43 Eur per dieną

+ Mėnesio mokestis 10,00 Eur ikimokyklinukams, 20,00 Eur priešmokyklinukams

 

Ikimokyklinukams atlyginimas gali būti mažinamas:

100%,       jei nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis  arba jei vaikas maitinasi tik iš namų atsineštu maistu dėl sveikatos ar raidos sutrikimų raštiškai sutarus su įstaigos vadovu, turint gydytojo nustatytą sutrikimą;

75%,         jei šeima gauna socialinę pašalpą;

50%:        jei vienas iš tėvų miręs ar teismo pripažintas dingusiu, vienam iš tėvų teismo apribota valdžia,  ar atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje; jei tėvai augina 3 ir daugiau nepilnamečių (ir jei mokosi iki 24 metų arba vienam iš vaikų nustatyta vidutinė ar sunki negalia);

jei vienas iš tėvų mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas ar yra aukštosios mokyklos nuolatinės studijų formos studentas;

jei vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

 

Tėvai už vaiko išlaikymą darželyje nieko nemoka vasaros laikotarpiu, jei vaikas tą mėnesį nelankė nei vienos dienos.

 

Priešmokyklinukams nemokami pietūs tiekiami nuo rugsėjo 1d. iki gegužės 31 d., kol baigia priešmokyklinio ugdymo programą. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais už priešmokyklinukų pietus mokama 1,35 Eur +0,32, iš viso 1,67 Eur per dieną.

 

Mokesčiai už vaikų išlaikymą darželyje ir jų panaudojimo tvarka vykdoma pagal „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo lėšų panaudojimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Jonavos rajono savivaldybės 2022 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-52.

 

Direktorė Jelena Galvydytė

Skip to content